Giải tuần 1 (Từ 07/12 - 13/12/2016)

avatar
nguyễn trọng dũng
Hạng mục: Máy tính
avatar
chau hoai nam
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Nguyen Tri Duc
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Phạm Tiến Quang
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Nguyễn Duy Anh
Hạng mục: Máy ảnh

Giải tuần 2 (Từ 14/12 - 20/12/2016)

avatar
Hoàng Ngọc Thắng
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Nguyễn Thị Tuyết
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Trương Đức Kiên
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Trương Thị Nhung
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Thái Bình Nguyên
Hạng mục: Điện thoại

Giải tuần 3 (Từ 21/12 - 27/12/2016)

avatar
nguyễn đình văn
Hạng mục: Điện thoại
avatar
Ngô Lê Thủy Tiên
Hạng mục: Máy tính
avatar
Nguyễn Thị Mai Phương
Hạng mục: TV
avatar
Phạm Thị Thanh
Hạng mục: Máy tính
avatar
Nguyễn Trọng Thoại
Hạng mục: Máy ảnh
Tham gia dự đoán ngay để sở hữu những giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 100.000.000 vnđ
Dự đoán ngay